čtvrtek 10. října 2013

Jak s dětmi procvičovat angličtinu?


Tipy pro rodičeCo se děti naučily?Metodika BIEB je založena na aktivní komunikaci mezi lektorem a dětmi v angličtině. 
Děti nevnímají, že hry, které hrají společně se svým oblíbeným lektorem, jsou vlastně učením "kurzem angličtiny".
Máme pro Vás pár tipů, jak můžete zjistit, co se v angličtině naučili. 
Důležité je na děti netlačit, abychom nevyvolali našimi otázkami negativní reakce. 
Je potřeba rozlišovat jak rozumějí a jak používají slovní zásobu.
 Dítě si vždy spojuje řeč s živým člověkem, vhodné jsou proto otázky, jestli dnes měli ve škole/školce  angličtinu s Tomem nebo Katkou, jestli si hráli na zvířátka nebo na pohádkové postavy.
 Neptejte se, jak se řekne v překladu anglicky to nebo ono slovíčko, ale pokuste se jako v kurzu navodit jednojazyčnou atmosféru a zahrát si např. na kamaráda z Anglie nebo Ameriky.
  Můžete si pomoci například maňáskem nebo hračkami.
  Vaše děti ocení tyto přenosy znamení, které je pobaví a zároveň jim evokují a usnadní tuto přeměnu.

    

      Připravili jsme pro vás několik tipů, které nejsou obtížné a které Vám 

     připraví spoustu veselých zážitků s Vašimi dětmi. 

    

     Existuje spousta aktivit, které můžete provádět s dětmi doma nebo v při cestě autem.

Rozvíjet můžete dle věku dětí/pokročilosti tyto dovednosti: poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, písemný projev, mluvený projev a dále gramatiku a slovní zásobu.

Poslech a mluvený projev


Poslech a mluvený projev se nejlépe procvičí v písničkách, básničkách a říkankách.
  Vyberte si svoji oblíbenou písničku, nalézt její text na internetu už dnes není těžké.

Poslech s porozuměním


Poslech s porozuměním se nejlépe procvičí poslechem pohádek a příběhů, dále třeba díky videím.
  Zábavná tematicky laděná videa jsou k vidění na internetu.


Čtení s porozuměním


Čtení s porozuměním se nejlépe procvičí na jednoduchých textech v dětských knížkách nebo na internetu.

Písemný projev


Písemný projev se nejlépe procvičí třeba na jednoduchém přáníčku pro Vás nebo Vaši lektorku nebo Vašeho lektora, které mají děti rády a rády by Vám nebo jim popřály něco pěkného. Přáníčka můžete směle předat na hodině angličtiny.

Mluvený projev


     Na mluvený projev klademe v BIEB největší důraz, angličtinu procvičovat hrou. 


Pro všechny navrhované aktivity doporučujeme před zahájením hry nejdříve zopakovat slovní zásobu a pak už si jen s dětmi užívejte skvělou zábavu.

pondělí 7. října 2013

Výuka angličtiny ve Vaší škole


Jak ve Vaší škole zařídit výuku angličtiny?Chcete Vašim dětem a studentům umožnit
efektivní a zábavný kurz angličtiny
jedinečnou metodou BIEB?

Máme speciálně pro Vás připraven
tým metodiků a profesionálně vyškolených lektorů.

Kontaktujte koordinátora výuky paní Moniku
Janištinovou 
marketing@bieb.cz nebo tel.: 603 960 696.

Ráda Vám zodpovím veškeré Vaše dotazy.
úterý 1. října 2013

Kurzy angličtiny pro děti BIEB


Jak se zapsat do kurzu?


Kurzy angličtiny pro děti metodou BIEB jsou dostupné zatím v Brně a okolí, a to přímo v mateřských a základních školách.

Jejich aktuální přehled Vám rádi pošleme mailem, spolu s předběžnou přihlášku, kterou můžete vyplnit a dítě do kurzu velmi jednoduchým způsobem zapsat.

Zahájení kurzu je odvislé od počtu zapsaných dětí a jeho zahájení lze provést do 14 dnů.

Bližší informace o zahájení výuky, dnech a časech Vám zašleme na vyžádání mailem.

Kontaktujte prosím našeho koordinátora výuky, který Vám ochotně zodpoví jaké jsou možnosti buď kontaktním formulářem nahoře nebo na monika@bieb.cz případně telefonicky na 603 960 696.

 Kurzy BIEB  ochotně rozšíříme i do dalších škol. 


pátek 27. září 2013

Zásady efektivní výuky angličtiny

Zásady efektivní výuky BIEB


Schopnost rozumět

Děti rozumí základnímu významu mateřského jazyka rychleji, než jsou schopné samostatného projevu. Ze stejného efektu vychází i výuka angličtiny v předškolním a školním věku. Děti reagují na určitý podnět vyslovený v angličtině, aniž by samy jakékoliv sdělení formulovaly. Angličtina je osvojována stejně přirozeně jako mateřština, děti chápou smysl celých vět. Lektoři BIEB probouzí motivaci k porozumění mimikou, gestikulací, obrázky a podobně.

Využití  oblíbených her a pohybu

Využíváme zážitkové učení hrou a takové činnosti, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporující dětskou zvídavost a potřebu objevovat, soutěžit a předvádět se. U dětí vzniká často největší motiv ke komunikaci právě při hře a soutěžích. Nejlepší podmínky k výuce vytváříme tehdy, pokud jsou hry atraktivní a vzrušující a pokud jsou navíc navrženy tak, aby umožnili všem dětem vyniknout. Pohyb je perfektním prostředkem jak k neverbální komunikaci, tak k odreagování.

Podvědomé učení

Jazyk není pro děti oddělitelný od skutečnosti, kterou zažívají. Rády napodobují hlasy z písniček a scének, napodobují postavy z příběhů a jejich způsob vyjadřování. Baví je pohádky, říkanky a hádanky, a tím i nové zvuky, které se v nich objevují. Tímto způsobem zapojují stejné oblasti rozumu, které používají k osvojení mateřštiny. Dochází k podvědomému, ale nejvíce efektivnímu učení.

Rozvoj kreativity

Děti prožívají scénky,hry a příběhy naplno. Učitelé napomáhají vytvářet pohádkové nebo akční  prostředí. Díky vyvinuté dětské fantazii umožňuje ukončení příběhů v pohádkách nebo písničkách operovat s angličtinou jako s jejich mateřštinou.

Zapojení všech smyslů

Mateřštinu si dítě osvojuje prostřednictvím více smyslové motivace, podobně přistupujeme v předškolním a školním věku k předávání cizojazyčných dovedností. Při výuce angličtiny navíc děti procvičují manipulační činnosti, kreativitu a grafické činnosti, jsou využívány i smyslové a psychomotorické hry, hudební a taneční aktivity.

Střídání aktivit

Děti se soustředí jen na krátkou chvíli, proto je výuka angličtiny BIEB atraktivní a živá prostoupená hrou a pohybem. Činnosti se střídají po pěti až deseti minutách, zařazují se podle potřeby hry podporujíc  aktivitu dětí i činnosti uklidňující. Uplatňují se často věci, které jsou dětem známé, zvyšuje se tak jejich pocit sebedůvěry a jistoty.

Automatizování

Opakováním aktivit děti nacházejí potřebnou jistotu a sebedůvěru. Je nutné si uvědomit, že cesta  vstřebávání angličtiny dříve, než je dítě schopné jazyk vyprodukovat, může být dlouhodobý proces. Případný stres z mluvení odstraňuje sborové opakování písniček či říkanek nebo různé zábavné formy drilu.

Individuální přístup

Lektoři BIEB se snaží o co největší individuální pozornost každému dítěti. Důležitou součástí procesu výuky je pochvala. Dítě chválíme již za pokus nebo správnou reakci či snahu i při nezdaru.

Záruka kvality

Za efektivní pokrok při výuce angličtiny Vašeho dítka a perfektní přístup našich lektorů ručí Monika Janištinová majitelka a lektorka jazykové školy BIEB.Metoda výuky BIEBV čem je metoda BIEB jedinečná

·         představuje kompletní a návaznou metodiku výuky angličtiny pro předškoláky a školáky
      vyvinuto ve spolupráci s  pedagogy a lingvisty
·         je maximálně motivační - děti chtějí mluvit
·         vychází z přirozeného osvojování si řeči (totožně jako se učíme mateřský jazyk)
·     je vysoce efektivní - děti jsou schopné velmi rychle rozumět, a samy začít v angličtině komunikovat
·         výuka prostřednictvím rodilých mluvčích 
·         slyším, vidím, chci to říct
·         opakuji a automatizuji
·         reaguji
·         mluvím
·         děti se učí angličtinu (slovíčka i gramatiku) okamžitě přirozeně použít v běžných situacích
·         využívá oblíbené činnosti a atraktivní hry

·         umožňuje rodičům zjistit co se děti naučily

čtvrtek 26. září 2013

Angličtina hrou s BIEB

Co můžete udělat pro lepší vzdělání Vašeho dítěte?


Výuka angličtiny s rodilým mluvčím.


Rychlejší a jednodušší systém jak se Vaše dítě může naučit anglicky
zábavnou komunikativní formou, která je bude bavit.

Angličtina hrou.

Efektivní a rychlé pokroky.

Rozšíření slovní zásoby.

Správná výslovnost a přízvuk.Zahájení kurzu do 14 dnů

Vzdělání Vašeho dítěte zajišťuje jazyková škola Moniky Janištinové BIEB.


Bližší informace buď na info@bieb.cz, tel.: 774884700, www.bieb.cz