Přípravné kurzy KET, PET pro děti

Neváhejte si objednat náš nový individuální kurz pro starší děti (11-14 let) KET, PET.Jedná se o mezinárodně uznávané zkoušky, které Vašim dětem pomohou být o krok napřed.

Více informací o zkouškách

Přípravný kurz KET
Náplň kurzu
V přípravném kurzu KET (Key English Test) se studenti procvičují v základních jazykových dovednostech. Při práci s textem se klade důraz především na porozumění konkrétním informacím a hlavnímu smyslu textu a na schopnost pracovat s textem i přes neznalost všech slov a frází. Při psaní si studenti zkoušejí doplňovat chybějící slova v jednodušším textu a sestavovat kratší poznámky a sdělení, aby prokázali základní znalost gramatiky, slovní zásoby a formování vět. Při procvičování poslechu se studenti učí především porozumět a pochytit faktické informace z volněji plynoucích monologů a nahrávek. V konverzaci je pak procvičována hlavně schopnost zapojit se do rozhovoru s další osobou a schopnost klást a odpovídat na otázky týkající se oblíbených a neoblíbených věcí.

Základní informace o zkoušce KET
KET je první zkouškou Cambridge ESOL dle úrovně pokročilosti. Je to první krok pro studenty, kteří chtějí postoupit k vyšším úrovním. KET je určen začátečníkům a je cílem pro ty, kteří chtějí získat základní znalost angličtiny. Hodnotí schopnosti studentů zvládat ústní komunikaci stejně jako psaný projev v každodenních situacích.

Obsah zkoušky KET

1. čtení a psaní (1 hodina a 10 minut)
2. poslech (přibližně 30 minut)
3. mluvení (8 až 10 minut ve dvojici kandidátů)

Obtížnost 
Začátečnická A1
V případě zájmu vyplňte formulář dole na stránce
Přípravný kurz PET
Přípravný kurz PET - náplň kurzu
V kurzu připravujícím na zkoušku PET (Preliminary English Test) si studenti procvičí a zdokonalí své dovednosti čtení a psaní, poslechu a konverzace. Zkouška vyžaduje, aby byl student schopen přečíst a porozumět hlavním myšlenkám textů v různých zprávách, letácích a novinách a aby byl schopen porozumět i textu obsahujícímu neznámá slovíčka. Studenti se učí doplňovat do textu chybějící slova, psát kratší ucelená sdělení, atd. U poslechu se procvičuje schopnost porozumět pozvolněji plynoucím monologům a sdělením a nalézt ve sděleních faktické informace. Procvičování konverzace se soustředí především na schopnost zapojit se do rozhovoru a bez obtíží hovořit o sobě a o oblíbených a neoblíbených věcech. Příprava na PET Vás dobře připraví na složení zkoušky.

Základní informace o zkoušce PET
PET představuje asi 2/3 přípravy na zkoušku FCE. Student na tomto stupni by měl být vybaven jazykovými schopnostmi, které mu umožní komunikaci v anglicky mluvícím prostředí a zvládat řadu každodenních situací v komunikaci s rodilými mluvčími, včetně schopnosti číst jednoduché příručky a články, psát dopisy, atd. K dosažení této úrovně je potřeba okolo 380 hodin studia.

Obsah zkoušky PET
1. čtení a psaní (1 hodina a 30 minut)
2. poslech (přibližně 40 minut)
3. mluvení (10 až 12 min. ve dvojici kandidátů)


Obtížnost
Mírně pokročilá B1

Aktuální kurzy KET, PET pro děti

Kurz KET
Kurz PET
390,-
 390,-
60 minut
60 minut
SLEVA -500Kč při objednání 20 vyuč. hod.
SLEVA -500Kč při objednání 20 vyuč. hod.
​​Učebna - Králova 9, Brno nebo lektor přijede k Vám
​​Učebna - Králova 9, Brno nebo lektor přijede k Vám
Začátek výuky individuálně
Začátek výuky individuálně
český lektor
český lektor
Začátek kurzu individuálně
Začátek kurzu individuálně
15 vyučovacích hodin
15 vyučovacích hodin