Příměstský tábor s angličtinou Brno


Příměstský tábor s angličtinou BIEB v Brně v blízkosti parku Kraví Hora
  • Nevíte kam s dětmi o prázdninách?
  • Chcete, aby strávily čas smysluplně a ještě se při tom pobavily?
  • Připravili jsme pro Vás v letních měsících příměstský tábor s angličtinou v Brně.

Co se děti naučí:
  • Co dělat, když mi někdo nebude rozumět?
  • Jak se dorozumět s novými kamarády?
  • Jak zvládnout pobyt v zahraničí?
  • Co říct, když se ztratím v cizině?
  • Novou slovní zásobu.
  • Na závěr tábora dostane každý účastník diplom!

Metoda výuky

Výuka angličtiny probíhá komunikativní metodou. Děti jsou motivovány a vedeny pomocí hry, aby se co nejvíce vyjadřovaly v anglickém jazyce. Motivujeme děti k tomu, aby mluvily anglicky a chválíme je.


Naše metoda výuky anglického jazyka přirozeně motivuje děti k výkonům. Především odmítá přístup-typu jako ve škole...
Jsme přesvědčeni, že výuka jazyka by měla být zaměřena především na schopnost domluvit se, a až na druhém místě by měly být pasivní aktivity typu gramatika či writing. či schopnost vyjádřit se písemně, jež lze trénovat až od vyšších znalostních úrovní. Pouze schopnost konverzovat totiž přináší silný pocit radosti z ovládnutí jazyka a motivuje k dalšímu studiu.

Základem je zbavení se strachu a ostychu mluvit, v naší skupince je pouze 5 dětí, a proto má lektor ke každému z nich individuální přístup a má tak čas věnovat se dítěti více než kdyby byly ve větší skupina 
/nevýhoda velkých skupin.
Naše metoda tak vede ke zbavení se strachu z mluvení a ostychu. Toto je důležité už v raném věku.  Děti mají ve výuce jazyka tak velkou výhodu. Dětem samozřejmě k jejich výkonům podáváme zpětnou vazbu, která je vede k neustálému zlepšování se v používání angličtiny.

Chcete se dozvědět víc?