Metoda BIEB


V čem je metoda BIEB jedinečná?


 • představuje kompletní a návaznou metodiku výuky angličtiny a němčiny pro předškoláky a školáky vyvinuto ve spolupráci s  pedagogy a lingvisty
 •  je maximálně motivační - děti chtějí mluvit
 • vychází z přirozeného osvojování si řeči (totožně jako se učíme mateřský jazyk)
 • je vysoce efektivní - děti jsou schopné velmi rychle rozumět, a samy začít v angličtině komunikovat
 •  slyším, vidím, chci to říct
 • opakuji a automatizuji
 • reaguji
 • mluvím
 • děti se učí angličtinu nebo němčinu (slovíčka i gramatiku) okamžitě přirozeně použít v běžných situacích
 • využívá oblíbené činnosti a atraktivní hry
 • umožňuje rodičům zjistit co se děti naučily


Zásady efektivní výuky BIEB

Schopnost rozumět

Děti rozumí základnímu významu mateřského jazyka rychleji, než jsou schopné samostatného projevu. Ze stejného efektu vychází i výuka angličtiny v předškolním a školním věku. Děti reagují na určitý podnět vyslovený v angličtině, němčině aniž by samy jakékoliv sdělení formulovali. Angličtina a němčina je osvojována stejně přirozeně jako mateřština, děti chápou smysl celých vět. Lektoři BIEB probouzí motivaci k porozumění mimikou, gestikulací, obrázky a podobně.

Využití  oblíbených her a pohybu

Využíváme zážitkové učení hrou a takové činnosti, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporující dětskou zvídavost a potřebu objevovat, soutěžit a předvádět se. U dětí vzniká často největší motiv ke komunikaci právě při hře a soutěžích. Nejlepší podmínky k výuce vytváříme tehdy, pokud jsou hry atraktivní a vzrušující a pokud jsou navíc navrženy tak, aby umožnili všem dětem vyniknout. Pohyb je perfektním prostředkem jak k neverbální komunikaci, tak k odreagování.

Podvědomé učení

Jazyk není pro děti oddělitelný od skutečnosti, kterou zažívají. Rády napodobují hlasy z písniček a scének, napodobují postavy z příběhů a jejich způsob vyjadřování. Baví je pohádky, říkanky a hádanky, a tím i nové zvuky, které se v nich objevují. Tímto způsobem zapojují stejné oblasti rozumu, které používají k osvojení mateřštiny. Dochází k podvědomé, ale nejvíce efektivnímu učení.Rozvoj kreativity

Děti prožívají scénky,hry a příběhy naplno. Učitelé napomáhají vytvářet pohádkové nebo akční  prostředí. Díky vyvinuté dětské fantazii umožňuje ukončení příběhů v pohádkách nebo písničkách operovat s angličtinou nebo němčinou jako s jejich mateřštinou.

Zapojení všech smyslů

Mateřštinu si dítě osvojuje prostřednictvím více smyslové motivace, podobně přistupujeme v předškolním a školním věku k předávání cizojazyčných dovedností. Při výuce angličtiny, němčiny navíc děti procvičují manipulační činnosti, kreativitu a grafické činnosti, jsou využívány i smyslové a psychomotorické hry, hudební a taneční aktivity.

Střídání aktivit

Děti se soustředí jen na krátkou chvíli, proto je výuka angličtiny a němčiny BIEB atraktivní a živá prostoupená hrou a pohybem. Činnosti se střídají po pěti až deseti minutách, zařazují se podle potřeby hry podporujíc  aktivitu dětí i činnosti uklidňující. Uplatňují se často věci, které jsou dětem známé, zvyšuje se tak jejich pocit sebedůvěry a jistoty.

Automatizování

Opakováním aktivit děti nacházejí potřebnou jistotu a sebedůvěru. Je nutné si uvědomit, že cesta  vstřebávání angličtiny, němčiny dříve, než je dítě schopné jazyk vyprodukovat, může být dlouhodobý. Případný stres z mluvení odstraňuje sborové opakování písniček či říkanek nebo různé zábavné formy drilu.

Individuální přístup

Lektoři BIEB se snaží o co největší individuální pozornost každému dítěti. Důležitou součástí procesu výuky je pochvala. Dítě chválíme již za pokus nebo správnou reakci či snahu i při nezdaru.BIEB je záruka Vaší 100% spokojenosti


​Reference

Pro naši čtrnáctiletou dceru jsme hledali rodilého mluvčího anglického jazyka a jazyková škola BIEB dokázala nabídnout lektora se kterým jsme spokojeni. Spolupráce s jazykovou školou i lektorem je bezproblémová, vše dobře funguje.

Jitka Odehnalová

Syn (10 let) absolvoval kurz angličtiny pro děti. BIEB učí děti zábavnou a nenásilnou formou, přirozeně, děti se sami zapojují. Syn se na každou hodinu těšil, mně osobně se líbil individuální přístup. Pokrok u syna v angličtině byl znatelný. Za nás určitě doporučuji. Děkujeme.


Klára Janů


Doporučujeme


Navštivte také naše stránky JAZYKY BIEB

Angličtina děti rodilý mluvčí, individuální výuka dětí | angličtinaněmčina, Online výuka dětí | angličtina, němčina, Metoda výuky BIEB, jak přihlásit dítě,